Search
  • avital jacoby

רגשות קשים: איך להתמודד? מאת: אביטל יעקבי, פסיכולוגית

Updated: Jul 16היום הרגשתי.

את הקצה שלי.

את קצה הגובה.

קצה הכוח.

בהתחלה נבהלתי.

ואז הבנתי.

זו הזמנה.

להמשיך לגדול.

מאת: שאול נפתלי


את זה לא סיפרו לנו: שיהיה לנו עצוב, שנקנא, נתאכזב, נכעס ונרגיש עוד רגשות קשים ולא נעימים. הנטייה שלנו היא לגרש ולסלק אותם.

כולנו יודעים שזה פשוט לא עובד.


אם זה היה יעיל היינו שמחים ומאושרים כל הזמן.


אז מה עושים?

כשמופיע רגש לא נעים מזהים שהוא הגיע, מסכימים שהוא בא להתארח. אם ניתן לו מקום הוא פשוט ילך מרצונו הטוב.

אך אם נתעקש לגרש אותו הוא לא ילך לשום מקום ואף יתחזק.


בואו נסתכל על זה אחרת ונזכיר לעצמנו: רגשות לא נעימים הם חלק בלתי נפרד מהחיים. הם לא תקלה.

רגשות קשים הם חלק מלהיות אנושי.


הברירה היחידה היא: להסכים לקיומם.


.אל תאמינו לי. פשוט תנסו.

:14 views0 comments